روز امتحان (زبان) در دبیرستان دانش قلهک - 10 دی 1396

691
فراهم نمودن آخرین فرصت برای مطالعه ، مباحثه و کار گروهی قبل از امتحان از مواردی است که به آرامش و اعتماد به نفس دانش آموز کمک شایانی میکند .
pixel