تفسیر سوره منافقون

428

بیانات آیت الله شمس الدین نجفی راجع به منافق و منافقون از کتاب "تفسیر سوره منافقون" که از آثار خود ایشان می باشد.«کسانی که به دروغ لا اله الا الله می گفتند و مسلمان می شدند ولی باطنشان با اسلام یکی نبود.در دل قبول نداشتند،نه توحید را،نه رسالت را و نه معاد را»

pixel