ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ایمن کردن منزل- پلکان

402
402 بازدید
اشتراک گذاری
خطر سقوط از پلکان همیشه در کمین بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) است. با توجه به مشکلات متعدد این بیماری، شکستن استخوانها باری مضاعف بر دوش مراقبین می گذارد که باید به هر قیمت از وقوع آن جلوگیری نمود. این ویدیو چالشهای مربوط به پلکان را نمایش میدهد. حوصله و آرامش مراقب از نیازهای اولیه ایمنی است.
pixel