بیژن عبدالکریمی:دین یک نحوه وجود شناسی است

558

دین یک نحوه وجود شناسی است..وقتی ما با جهان برخورد می کنیم از جهان چه می فهمیم.. دین بنیاد هر شناختی است. دکتر بیژن عبدالکریمی سومین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی #عبدالکریمی #دین #علم دینی - Dr.Abdolkarimi: Religion is a from of ontology

کیارش
کیارش 618 دنبال کننده