خداداد عزیزی : لیگ شروع نشود ، بهتر است

3,059
خداداد عزیزی در گفتگوی اختصاصی با نخست نیوز : لیگ شروع نشود ، بهتر است
نخست نیوز 21 دنبال کننده
کشتارگاه
%80
کارگردان: عباس امینی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
کشتارگاه
pixel