مدیر ریلـ انیمہ دیگری(Another) هسدم+اولین و اصلی ترین میساکی می

69

خب از اونجا ک من گشتم تو اپا کسی مدیر ریلش نبود دیگه منم شدم مدیر ریل انیمه دیگری هر کی از اول بودع بگه دعوا هم داشتی در خدمتم راستییییی خودم اولینـ و اصلی ترینـ میساکی هسدم مخالف بودی به فا-کتـ میدمಠ_ಠ گومن ویدیو خوبی نداشتم حتما جبران میشه با تچکر*-*

2 روز پیش
# ano

:(Hengi.land

2 روز پیش
عآجے !بَغَل دَستے و رِفیقَم عآشِق اَنیمھ عَن !! منم تَحتِ تاثیررررز!!●0●
***⸾⸾⸾⸾ʸᴹᴵᴿ..::.ᴹᶤˢᴬᴷ⸾⸾⸾⸾*** فالو= فالو عاجییییییی لاومیییییییییییی
pixel