فیلم آموزشی ریاضی نهم عبارتهای جبری تجزیه و فاکتورگیری تجزیه به کمک اتحاد مزدوج

924
به نام خداوند یگانه خالق. در این فیلم آموزشی قصد دارم تجزیه به کمک اتحاد مزدوج از کتاب ریاضی نهم قسمت عبارتهای جبری را به شما عزیزان آموزش بدهیم .البته یادگیری در گرو تمرین و تکرار می باشد.عباس شاهوردی
pixel