کلیپ عاشقانه امام زمان با آهنگ علیرضا قربانی

1,043

این آهنگ سریال پرده نشین است فقط می تواند درباره امام زمان باشد چون امام زمان پرده نشینی است که در صحنه حضور دارد و در واقع کارگردان روی صحنه است اما خود را سیاهی لشگر معرفی می کند! او با نور و حکمتی که خدا به او داده صحنه کارزار جهان را به سمت صبح ظهور هدایت می کند ، اما بی نام و ناشناس! صبر عظیمی دارد که دوازده قرن پا بپای بشر آمده تا ما به بلوغی برسیم که ظرفیت ظهور او را پیدا کنیم ...

جام جمکران 2 هزار دنبال کننده
pixel