امیرمهدی ژوله با گذاشتن این ویدیو در اینستاگرام نوشته

178
تماشاتن 10 دنبال‌ کننده
امیرمهدی ژوله با گذاشتن این ویدیو در اینستاگرام نوشته: قرار بود ما از روی مملكت داری شما طنز بسازيم. قرار نبود شما از روی طنزهای ما مملكت داری كنيد!
تماشاتن 10 دنبال کننده
pixel