در مسیر اربعین | قسمت چهارم

3,835

در چهارمین قسمت از مستند در مسیر اربعین حامد هادیان با کاروان چهارهزار نفری بنی عامر از بصره همراه می شود و در شهر دیر همراه کاروان بنی عامر ساکن می شوند.

ایسکانیوز
ایسکانیوز 953 دنبال کننده