ضربه نت لیفت و نت دراپ

308

قبلا آموزش ضربه لیفت در سمت فورهند در این کانال ارائه شده بود! اکنون این ضربه در کنار ضربه نت دراپ در سمت بکهند مورد بررسی قرار میگیرد. این آموزش پایه و اولیه برای ان دو ضربه است. با زیرنویس فارسی