رسم شکل برای ضرب عدد در کسر

127
F.fooladi 20 دنبال‌ کننده
چگونه برای ضرب کسر ها شکل رسم کنیم
F.fooladi 20 دنبال کننده
pixel