تمرین جرات ورزی در خانه ما/ تجارب خانه مایی خانواده زمانی

3,230
فصل هفتم مستندمسابقه خانه ما که با حضور خانواده های زمانی، سلیمی و قنبرزاده در شیراز ساخته شده، پنجشنبه ها ساعت 20 از شبکه نسیم پخش می شود و تکرار آن جمعه ها در ساعات 1، 9 و 15 روی آنتن شبکه نسیم می رود.
pixel