جشن تولد استاد هوشنگ مرادی کرمانی در باهمستان

1,635

برنامه باهمستان در روز جمعه 26 شهریور جشن تولد کوچکی برای استاد هوشنگ مرادی کرمانی در برنامه زنده برگزار کرد.