درگیری مدیرعامل بلوک C2 با یکی از کسبه سوپر 3 (www.4ekbatan.ir)

317
فیلم بالا درگیری مدیرعامل بلوک C2 با یکی از کسبه سوپر 3 را در حضور مأمور نیروی انتظامی نشان می دهدکه طی روزهای گذشته اتفاق افتاده. این درگیری پس از آن اتفاق افتاد که کارگران بلوک تجهیزات متعلق به یکی از کافی شاپهای سوپر سوم را که بر روی سقف پارکینگ های بلوک قرار داشتند، جمع آوری کردند. به گفته مدیرعامل بلوک C2 قبل از درگیری کسبه مورد اشاره با حضور در دفتر بلوک کلمات نامناسبی را به زبان آورده است / www.4ekbatan.ir
pixel