گل های مسی در جوانی در مینی استادی

549
گل های مسی با بارسای B در ورزشگاه مینی استادی . این استادیوم برای پروژه اسپای بارسا به زودی تخریب میشود .
سایت بارسا نیوز 3.6 هزار دنبال کننده
pixel