پیام عزیزی - الله سه حه ر (کردی) | آلبوم سروکی دل

3,287

پیام عزیزی -- آلبوم سروکی ( کردی ) Payam Azizi - Sari Key Del (Kurdish) ساخته گروه کامکارها Produced by Kamkars Group

پیام عزیزی
پیام عزیزی 244 دنبال کننده