ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جوانه زنی بذر کاکتوس

626
جوانه زنی بذر کاکتوس عبارتست از خروج ریشه‌چه از بذر که با شکافتن پوسته بذر و تحت تاثیر عوامل محیطی و عوامل داخلی بذر انجام میشود. جوانه زنی از اولین مراحل رویش بذر است که مرحله بعد از جوانه زنی مرحله ی دیگری هم در رشد گیاه به نام مرحله سبز شدن داریم. که این مرحله با مرحله جوانه زنی متفاوت است و نباید با مرحله جوانه زنی اشتباه گرفته شود چون مرحله سبز شدن، خارج شدن گیاهچه از سطح خاک و قرار گرفتن تنه در مقابل نور می‌باشد. توضیحات بیشتر در مورد این ویدیو و بذرهای سبز شده ، در سایت تک کاکتوس بخش مقالات آموزشی.
تک کاکتوس 189 دنبال کننده
pixel