آشنایی یا صدادهی تار بخش ششم

83

قسمت ششم ویدیو آشنایی با صدادهی تار با استاد قاسمی خواه کاری از گروه آموزشی بیت نویز

بیت نو
بیت نو 4 دنبال کننده