فرهنگ رانندگی در خارج از ایران

205

خوب بودن و انسان بودن ربطی به ثروت و موقعیت اجتماعی نداره به مرام انسان بستگی داره انسان میتونه با مرام باشه حتی توی جنگل جایی که قانون شهری وجود نداره

حسین
حسین 104 دنبال کننده