آموزش جابجایی، حذف و... منو ها در منو داشبورت لوکاس Locus Map Pro - Outdoor GPS

16

#آموزش جابجایی، حذف و... منو ها و یا ابزار های انتخابی در داشبورت کاری شما برای جابجایی و یا حذف و ... ابزار در داشبورت باید چند لحظه روی آن ابزاری که می خواهید جابجا و یا ... کنید لمس کوتاهی داشته باشید تا گزینه های مربوط به جابجایی نمایان گردد. برای درک بهتر از این مطلب ویدئو را مشاهده بفرمایید. لینک آموزش >>> ( t.me/GpsRec/76 ) ( www.GpsTools.ir ) ( t.me/GpsRec ) فروشگاه نقشه جی پی اس گارمین

pixel