کودکان فیلمهای خاطره انگیز، امروز به کجا رسیده اند؟

21,121
هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزاردنبال‌ کننده

۱۲ کودکی که در فیلم های خاطره انگیز قدیمی بازی کرده اند در گذر زمان چه شکلی شده اند و به کجا رسیده اند؟ کودکان بازیگر در گذر زمان را در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزار دنبال کننده