داداشــــ مــــیــــخــــوامــــــ+کــــپــــ

391

یـهـ داداشـیـ مـیـخـوامـ کـهـ تـا تـهـشـ بـاهامـ بـاشـهـ،داداشـ نـیـمـهـ راهـ نـبـاشـه،در کـلـ یـکـیـ بـیـاد کـهـ آدمـ بـا شـه❤

ترتیب نمایش
#Sogand87#bp

#Sogand87#bp

1 ساعت پیش
من یه داداش واقعی دارم که وقتایی که من مسابقه ام یا کار دارم جای من میاد میخوای اون داداشت باشه؟؟
مـسـافـرتـمـ کـمـ مـیـامـ آنـفالـو نـکـنـیـنـ

مـسـافـرتـمـ کـمـ مـیـامـ آنـفالـو نـکـنـیـنـ

2 روز پیش
مـنـ ایـنـقـد دوسـ دارمـ داداشـ داشـتـهـ بـاشـمـ،داداشـ واقـعـیـ دارمـ ولـیـ دوسـ دارمـ داداشـ مـجـازیـ داشـتـهـ بـاشـمـ
ADRIAN_OTAKU_BOY

ADRIAN_OTAKU_BOY

2 روز پیش
عجب.منظورتون ازین ابجی داداش بازیا چیه؟
❤...::ⓚⓘⓐⓡⓐ::...❤

❤...::ⓚⓘⓐⓡⓐ::...❤

2 روز پیش
مـن ڪـہ هـیچـ دآدآشـے نـدآرمـ:/ آجـے همـ هشتـ تـآ بـہ زور دآرمـ
miss♡ tannaz

miss♡ tannaz

3 روز پیش
من که گفتم قصد جسارت ندارم ولی حالا خود دانی
مـسـافـرتـمـ کـمـ مـیـامـ آنـفالـو نـکـنـیـنـ

مـسـافـرتـمـ کـمـ مـیـامـ آنـفالـو نـکـنـیـنـ

4 روز پیش
مـحـضـ اطـلـاعـتـونـ مـنـ شـمـارمـو بـهـ کـسـیـ نـدادمـ بـعـدشـمـ بـهـ خـودمـ ربـطـ دارهـ
miss♡ tannaz

miss♡ tannaz

4 روز پیش
عزیزم قصد جسارت ندارم ولی کار خیلی بدی میکنی داخل فضایی مجازی با کسی دوست میشی یا شماره میدی مخصوصا اگر پسر باشه