کلیپ امام زمان منتظر ماست! (حتما ببینید)

1,584
جام جمکران 3.8 هزار دنبال‌ کننده
کیست آن تشنه که من آب حیاتش بدهم ؟ اهلِ غرقی که بخواهد که نجاتش بدهم ؟ (و امام زمان دوازده قرن است که منتظر پاسخ ماست!)
جام جمکران 3.8 هزار دنبال کننده
pixel