نخستین نشست خبری حسن روحانی 27 خورداد 92 نکات خوبی دستگیرتون میشه کامل ببینیدش

205
ببینید مردم چه ذوقی کردن که بهش رای دادن ، حالا کوچک بودن سالن و به هم هل دادن خبرنگارهای مرد و زن جای خود دارد ، جالبه در همون اوایل برق سالن کوچک اونجا قطع میشه و ادامه ی ماجرا و در کل جالبه یه بشینید از اول تا آخر با تمام جزئیاتش نگاه کنید ببینید رئیس جمهوری که قرار بود به معلول ها کمک کنه چگونه ما را هم معلول و ملول کرده. محمد حاج محمد خانی هستم +989373730707 هدفم اینه که کمک کنم تا آنچه که قراره دیده و شنیده شود در تایم خودش اتفاق بیافتد حتی به ناگهان و بد موقع هم شد تشناکه یعنی ایشکاله یوخته
pixel