داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

کانون احسان دانش - طرح همدلی 1

775
خیریه کانون احسان دانش مرکزی است برای رسیدگی به ایتام، فقرا و نیازمندان که منابع مالی آن توسط دانش آموزان و اولیاء محترم مجتمع آموزشی دانش تامین می گردد. برخی خانواده های نیازمند بر اساس اعلام افراد معتمد شناسایی و بطور ماهانه یا در موارد خاص به آن ها کمک می شود. در طول سال چند نوبت با طرح های مختلف دانش آموزان نوع دوست به کمک فقرا و نیازمندان می شتابند.
pixel