داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

نشست «رویکردهای نوین در جستجوی هوشمند و دانش محور»

22
نشست رویکردهای نوین در جستجوی هوشمند و دانش محور با حضور جناب آقای مهندس حسین رزاقی و سرکار خانم دکتر الهه حسینی در 30 فروردین 1400 برگزار شد. محور اصلی صحبت بر اساس داده های پیوندی بود که از هستان شناسی‌ها بهره می‌گیرند تا روابط بین داده ها را تقویت کنند تا درهنگام جستجو، معنا هم بازیابی شود. نمونه ای از نزدیکترین پیاده سازی مربوط به پیاده سازی خانم دکتر نیک نیا در نرم افزار ققنوس است که الیته ایشان از هستان شناسی استفاده نکردند و از الگوی CIDOC-CRM بهره بردند تا روابط میان داده ها را پیدا کنند. اما تاکید گفتگوی دکتر حسینی بر چگونگی استفاده از هستان شناسی ها و چگونگی بازیابی داده ها با تاکید بر پایگاه داده از نوع NOSQL بود. در موتورهای جستجو چنین رویکردی هنوز به طور کامل اجرا نشده است. و رویکرد حاکم براساس rich snippets ها و هماهنگی آن با SEO است.در پایگاه های اطلاعاتی مثلا PUBMED از مش (MESH) استفاده میکند تا کمی ارتباط بین داده ها ایجاد شده باشند که هنوز هم کاملا رویکرد هستان شناسانه ندارد. اما پایگاه های اطلاعاتی مثل Science Direct بیشتر بر تکنیک‌های NLP و هوش مصنوعی متمرکز است تا مثلا سیستم توصیه‌گر خود در بخش Recommended articles یا خدمات اشاعه اطلاعات مانند alert را ارائه کند.
pixel