ترجمه و معادل یابی با گوگل

586
با استفاده از این تکنیک می توان بدون نیاز به دیکشنری تخصصی و فقط با دانستن این مهارت، سخت ترین و تخصصی ترین معادل ها با صفحه گوگل جستجو و پیدا کرد.
زنده
پخش زنده چهارمین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران
pixel