سه ضرب زیبای"تا جان به تن باشد مرا، گریَم به یادکربلا"

6,778
میسوزد از پا تا سرم این لحظه های آخرم// گردون ندیده آنچه من دیدم به چشمان ترم// من بودم از روز ازل با رنج و ماتم آشنا // تاا جان به تن باشد مرا گریم به یاد کربلا//// عاشورا 1396 با مداحی آقایان کربلایی عباس حاج نوروزی و کربلایی مهدی تسلیمی
محله چالکا 226 دنبال کننده
pixel