مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت‌های روستایی

282

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در همایش دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت‌های روستایی، اظهار کرد: روستایی بودن قبل انقلاب کمی با خودکم بینی توأم بود. طرف با شرمساری می گفت روستایی و دهاتی هستم. شهر نشینی و مرکزنشینی به عنوان افتخار بود، اصلا در تهران متولد شدن افتخار بود.