دستگاه ثبت شماره مشتری امین - آموزش ارسال پیام و گروه بندی

23
با استفاده از این دستگاه شماره مشتریان خود را جمع آوری کنید , ذخیره کنید و پیامک هدفمند ارسال نمایید
pixel