امداد رسانی بسیج علی اباد کتول به مناطق سیل زده

65

اعزام نیروهای بسیج علی ابادکتول به مناطق سیل زده استان گلستان

majazibasij
majazibasij 0 دنبال کننده