حضرت علامه حسن زاده آملی : دعای سید بن طاووس در شب قدر

646

سید بن طاووس : در شب قدر اگر توفیق تشرف به محضر خداوند پیدا کردم و بخواهم دعایی نمایم که حتما هم اجابت می شود از خداوند خواهم خواست که کاری کند که در شب قدر بندگان تو نعمت بیداری دل و جان بیابند تا در پیشگاه عظمت ربوبی تو گناه نکند چرا که من خجالت می کشم می بینم بندگان تو با نعمت های تو و لطف تو به محضر ساحت قدست گناه و جسارت می کنند....

Sam
Sam 3 دنبال کننده