فرآیند تزریق گاز آرگون

930
در شرکت الماس شیشه جهان نما به منظور تزریق گاز آرگون ابتدا با توجه به ابعاد شیشه ها میزان گاز آرگون توسط دستگاه محاسبه می شود. سپس با تزریق گار آرگون از یک طرف و خروج هوا از طرف دیگر شیشه این عملیات پایان می یابد. این مقدار باید حدود 90 درصد حجم فضای خالی بین دو شیشه باشد تا کارایی لازم را داشته باشد و زمانی که میزان آن در اثر گذشت زمان به حدود 75 درصد برسد، کارایی خود را از دست خواهد داد. www.glassdiamond.ir
pixel