سیبل مجمع عمومی سازمان ملل

1,684

مخالفان برای جهت دهی به مجمع عمومی علیه ایران صحبت می کنند

ایرنا
ایرنا 904 دنبال کننده