خداحافظی جالب جناب خان با عادل فردوسی پور

8,759

در برنامه خندوانه دیشب که یکی از ماندگارترین برنامه به گفته خود رامبد بود جناب خان خداحافظی جالبی با عادل فردوسی پور مجری برنامه نود داشت. http://nama.jamejamonline.ir/Newspreview/2127561620295686157