پای صحبت مترجمی که شاعرانه ترجمه می کند

181
▫️گفتگو با احمد پوری که ترجمه اشعار آنا آخماتوا، پابلو نرودا، ،ناظم حکمت ، نزار قبانی و شاعران بزرگ دیگر را مدیون ترجمه های شاعرانه او هستیم
pixel