ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

فیلم آموزش راه حل رفع مغایرت ثبت مجدد

1,915
راه حل رفع مغایرت شماره 42« نياز به ثبت مجدد برخي از اسناد حسابداري اتومات به دليل اصلاحات کاردکس» در سال مالی در این فیلم روش حل مغایرت شماره 42 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است
pixel