داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

ارزش زیستن

55
اگر دانش شادی را در مدیریت و نظام‌ سیاسی و آموزشی به کار نگیریم، باید در سلامت عقل خود شک کنیم. آنچه به زندگی ارزش زیستن می‌دهد، به احساس آسودگی‌ خاطر و آرامش خیال و شادی و نشاط و احساس رضایت و خرسندی باطن ما مربوط می‌شود. داشتن روابط نیکو و عالی از نیرومندترین منابع این احساس می‌باشد، سرایت و انتقال احساسات به این معناست که شمار زیادی از خُلقیات انسان از طریق ارتباطاتی که با مردم داریم، شکل می‌گیرد.
راه تغییر 6 دنبال کننده
pixel