سقوط سهام بورس ارزش فناوری های نو دانش بنیان درجهان

81

شرکت های فن آوری گزارش های سود خود را منتشر کردند و سهام تکنولوژی افزایش لازم را نگرفت. Melissa Armo در حال بازگشت به عنوان او نگرانی های خود را در مورد نشان دادن کم نور از تکنولوژی ابراز می کند! هواپیمایی جنوب غربی پس از مسافرتی در تاریخ 17 آوریل درگذشت. جیمی فینچ ما را به سرعت در آنچه دقیقا در این وضعیت غم انگیز اتفاق افتاده است می گیرد.Tech Stock Letdown! | Boom Bust on RT America | Tech compan