یادگیری ماشین یا Machine Learning برای کودکان

110

در این ویدئو نحوه ی ایجاد پروژه های Machine Learning با اسکرچ با کمک یکی از ابزارهای ساخت IBM را خواهیم دید