قمه زنی از نظر آیت الله دوزدوزانی(از سایت خودشان)

1,116

قمه زنی از نظر آیت الله دوزدوزانی از سایت رسمی ایشون-قمه زنی از نظر بسیاری از مراجع حرام هست -وهن مذهب- قمه زنی -سید صادق شیرازی-الهیاری -دوستان سایت های زیادی از قمه زنی سو استفاده کردن از جمله یاهو که عکسش در کانال بنده قسمت مختلف آمده- -هیچ کدام از امامان ما علیهم السلام قمه نزدند-تطبیر--نظر دیگر مراجع و فقها در همین کانال

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 752 دنبال کننده
علی 71

علی 71

3 سال پیش
خب ایشون که گفته جایزه
مبلغ اسلام
مبلغ اسلام فکر کنم شما معنی عنوان اولی و ثانوی را نمیدونید به یک روحانی مراجعه کنید تا برای شما توضیح بده