مهاجرت به لینوکس – قسمت پنجم

235

نصب برنامه روی توزیع های دبیان بیس – تهیه شده توسط کیا حامدی در قبیله گیک ها

۲ سال پیش
# linux
# geek