تیزر رتبه های برتر کانون قلم چی درگز

219

نمونه کار ساخت تیزر تبلیغاتی برای کانون قلم چی درگز که روی تلویزیون شهری هم پخش شد. سفارش ساخت کلیپ پذیرفته میشود.

سجاد SECAD.ir 177 دنبال کننده
pixel