داغترین‌ها: #Copa America 2019

کرپی، نخستین تبلت ایرانی

386

کرپی نام اولین تبلت ایرانی است. کرپی دارای گواهینامه ثبت اختراع ملی نخستین تبلت ایرانی در سال 1389 میباشد.

کرپی
کرپی 12 دنبال کننده