کوتاه با حوزه هنری (16) | 12 مهر 97

976
تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب "فرنگیس" منتشر شد- "آخرین آغوش" از جشنواره پارما ایتالیا جایزه گرفت-"رندان تشنه لب" از تشنه لب عاشورا سرودند-اجرای موسیقی رستاخیز سرخ در اتفاق ترانه-"شب خاطره" در محضر رهبر انقلاب
pixel