قطع درختان به وسیله انفجار

520
Sharp Sniper
Sharp Sniper 171 دنبال کننده