آنوس برنامه برندهای موفق#بانک ملی ایران

561

دربرنامه مصاحبه با برندهای موفق ایران این هفته میزبان رییس کل آمار و اطلاعات بانک ملی ایران هستیم . دکتر محمودزاده در زمینه برنامه های هوش تجاری و هوش مصنوعی بانک ملی ایران صحبت خواهد کرد.با اجرای محمدرضانمازی