معرفی شرکت فیت ارگو، ارائه دهنده خدمات و محصولات ارگونومی

124
مستند "مدرسه عشق" پخش شده از شبکه خاوران شبکه استانی خراسان جنوبی در خصوص شرکت فیت ارگو شرکت فیت ارگو پیشگام در ارائه خدمات و محصولات ارگونومی موسس: مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی
pixel