تیزر نوشابه ی کوکاکولا

192

تبلیغ یعنی دروغ گفتن و ظاهر سازی محصول به گونه ای که مخاطب رو جلب کنه در اکثر تیزرهای موفق آن دسته از برند هایی که دروغ های بزرگ تری می گویند موفق تر هستند دروغ هایی که مخاطب آن ها می دانند درغی بیش نیس اما می خواهند باور کنند و لذت ببرند

پیک فردیس
پیک فردیس 0 دنبال کننده